• Village by Sasajima Kihei
  • Verso
  • Verso
  • Verso
  • Verso
  • Verso
×
Village by Sasajima Kihei
Signed & Titled
Numbered & Titled
Titled
Detailed View
Verso
Village by Sasajima Kihei
Works on Paper
Price : $450.00
Details
  • Village by Sasajima Kihei (Japan, 1906-1993).

Artist: Sasajima Kihei

Other Works By Sasajima Kihei