• Onna Portfolio by Various Photographers
 • Gravure Photo Set 8
 • Gravure Photo Set 8
 • Gravure Photo Set 8
 • Gravure Photo Set 8
 • Gravure Photo Set 8
 • Gravure Photo Set 8
 • Gravure Photo Set 8
 • Gravure Photo Set 8
 • Gravure Photo Set 8
 • Gravure Photo Set 8
×
Onna Portfolio by Various Photographers
Back of Portfolio
Open Portfolio
Gravure Photo Set 1
Gravure Photo Set 2
Gravure Photo Set 3
Gravure Photo Set 4
Gravure Photo Set 5
Gravure Photo Set 6
Gravure Photo Set 7
Gravure Photo Set 8
Onna Portfolio by Various Photographers
Works on Paper
Price : $375.00
Details
 • Onna Portfolio by Various Photographers. "Woman Portfolio". Published in Japan by Otsuka Kougeisha circa 1970s. First Edition. 22 black and white gravure sheets housed in a portfolio case.

  Gravure prints by 22 famed Japanese Photographers: Yoshihiro TATSUKI, Hajime SAWATARI, Akira SATO, Shigeru AKIMOTO, Masayoshi SUKITA, Umihiko KONISHI Toshio TATEISHI, Osamu NAGAHAMA, Saburo TATSUKI, Kazumi RIKUMON, Yutaka TAKANASHI, Ko SAITO, Tenmei KANOH, Osamu HAYASAKI, Hideki FUJII, Kazumi SOGAMI, Masaya NAKAMURA, Masaaki NISHIMIYA, Takayuki OGAWA, Noriaki YOKOSUKA, Taiho YOSHIDA, Shunji OKURA. Published only for a short ten day exhibition at the Tobu department store gallery in Ikebukuro, Tokyo. Very Rare.

  Size: 30 cm x 22 cm
  Condition: Good. The outside of the simple portfolio folder has wear and toning. The 22 prints - printed on a thick quality card stock paper - are in very good condition.


Other Works By